• Nasza agencja oferuje pośrednictwo pracy.
  Dla swoich klientów poszukujemy:

  1) programistów, konsultantów i wdrożeniowców z dziedziny IT,
  2) inżynierów (budownictwa, telekomunikacji, mechaników, elektroników, elektryków, technologów).
  Każdy kandydat jest gruntownie badany, weryfikujemy jego wykształcenie, staż oraz referencje. Deklarowana znajomość języków obcych (polskiego, angielskiego i ukraińskiego) jest sprawdzana.
  Oferujemy:

  1) pośrednictwo pracy (selekcja i rekrutacja na konkretne stanowisko),
  2) legalizację pobytu i zatrudnienia,
  3) naukę języka dla rekrutowanych osób,
  4) zakwaterowanie rekrutowanych osób,
  5) łączenie rodzin.

  Obywatele Ukrainy (jeśli nie są posiadaczami Karty Polaka) zobowiązani są, przy zatrudnieniu trwającym dłużej niż 6 miesięcy w danym roku, zdobyć pozwolenie o pracę wystawiane dla konkretnego pracodawcy. Istnieje możliwość zdobycia zezwolenia przed nawiązaniem stosunku pracy dla osoby przebywającej za granicą.